Volvo ประกาศนโยบาย “Family Bond” ให้พนง.ทุกเพศลาเลี้ยงลูก 24 สัปดาห์

0

Volvo Car Group แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช มุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา “People are the Core of Everything We Do” ด้วยการประกาศนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars” พร้อมกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2021 เพื่อมอบสิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์ต่อเนื่องให้แก่พนักงาน Volvo ครอบคลุมผู้ปกครองทุกประเภททั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด, ผู้รับบุตรบุญธรรม, ผู้อุปถัมภ์บุตร และผู้รับอุ้มบุญ โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ปกครองทุกเพศทั้งชาย, หญิง และเพศทางเลือก (LGBTQ) เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรที่ทุกคนมีเสมอภาคสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศตามบริบททางสังคม ตลอดจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตในการทำงานได้อย่างเท่าเทียม นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนงาน 50/50 ของ Volvo สากล ซึ่งเอื้อให้บุคลากรหญิงและเพศทางเลือกที่มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ระดับบริหารได้โดยไม่ถูกตัดโอกาสเนื่องจากภาระการเลี้ยงดูบุตรหรือข้อจำกัดส่วนบุคคลอื่น ๆ

Hakan Samuelsson ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Volvo Car Group ประเทศสวีเดน กล่าวว่า “เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและกำหนดให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางในการทำงานมาโดยตลอด นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมออกสู่ตลาดยานยนต์อย่างต่อเนื่อง การริเริ่มนโยบายสิทธิ์วันลาเลี้ยงดูบุตรนี้ยังถือเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงความยึดมั่นในค่านิยมดังกล่าว รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้คนในทุกมิติของเรา เนื่องจากเราตระหนักดีว่าการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวย่อมนำมาซึ่งความสุขอันเปี่ยมล้นแก่ทุกคนในบ้าน แต่ก็มาพร้อมกับความกดดันอย่างมหาศาลเช่นกัน เราจึงต้องการมอบสิทธิ์วันลาที่ยาวนานเพื่อให้พนักงานผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น ในปี 2019 เราจึงริเริ่มโครงการนำร่องนี้เฉพาะในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยมีผู้ปกครองทุกประเภทขอใช้สิทธิ์นี้ แบ่งเป็นผู้หญิง 54 เปอร์เซ็นต์ และชาย 46 เปอร์เซ็นต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือพนักงานของเรามีความสุขกับการทำงาน และมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กรมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”

Volvo Parental Leave (3)

“เราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนผู้คนซึ่งเป็นรากฐานขององค์กร จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงจากภายใน และเนื่องจากเรามีฐานการดำเนินงานอยู่ทุกแห่งทั่วโลก นโยบาย Family Bond จึงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด” Samuelsson กล่าว

สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (หรือ 120 วันทำงาน) โดยพนักงานยังคงได้รับเงินเดือน 80 เปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะการลาตามนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars” กำหนดให้เฉพาะพนักงานประจำที่ทำงานในบริษัทไม่ต่ำว่า 1 ปี ครอบคลุมพนักงานโดยไม่จำกัดเพศทั้งในสำนักงาน และโรงงานการผลิตของ Volvo ทุกแห่ง ซึ่งทางพนักงานต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และใช้สิทธิ์ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่บุตรเกิด สิทธิ์นี้ยังสามารถขอใช้ได้อีกเมื่อมีบุตรคนใหม่ พนักงานที่ใช้สิทธิ์วันลาเลี้ยงดูบุตรนี้จะได้ทำงานในตำแหน่งเดิม และรับเงินเดือนเท่าเดิมเมื่อกลับมาทำงานหรือสามารถขอโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมได้ เพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป

Volvo Parental Leave (2)

คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “Volvo ต้องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่สนับสนุนบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน ตลอดจนลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำด้านการทำงานระหว่างชาย หญิง และคนทุกเพศ เราจึงพร้อมมอบโอกาสที่เท่าเทียมนี้แก่ทุกคน”

“สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน สิทธิ์การลาหยุดงาน เพื่อเลี้ยงดูบุตร ยังคงเป็นการลาหยุดตามกฎหมายแรงงาน โดยพนักงานหญิงสามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดได้ตามกฎหมาย และข้อกำหนดของประกันสังคม แต่นโยบาย Family Bond by Volvo Cars ให้สิทธิพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งเพศ ซึ่งร่วมถึงคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน และกลุ่ม LGBTQ เพื่อได้มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรเป็นเวลา 24 สัปดาห์ และจ่ายเงิน 80 เปอร์เซ็นต์ของฐานเงินเดือน สำหรับพนักงานหญิงที่ลาคลอด สามารถใช้สิทธิ์ลาคลอด 45 วันพร้อมรับค่าจ้าง 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลาต่อให้ครบ 24 สัปดาห์ โดยได้รับเงิน 80 เปอร์เซ็นต์ของฐานเงินเดือนตามนโยบายของ Volvo ที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน Volvo ที่เป็นคุณแม่ก็สามารถหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยได้อย่างสบายใจ ส่วนพนักงาน Volvo ที่เป็นคุณพ่อก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของภรรยาได้มากขึ้น”

“นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรอุปถัมภ์ ซึ่งครอบคลุมผู้ปกครองทุกเพศรวมถึงกลุ่ม LGBTQ ให้มีเวลาจัดการสิ่งต่างๆ ได้ไม่แตกต่างจากผู้ปกครองประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่มีคู่รักเพศเดียวกันต้องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพิ่มมากขึ้น สามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรอายุแรกเกิดถึงอายุ 3 ขวบได้ โดยใช้สิทธิ์ต่อบุตร 1 คนภายในเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ เป็นรากฐานให้การเจริญเติบโตของเด็กจึงกล่าวได้ว่า นโยบาย Family Bond By Volvo Cars เป็นการตอกย้ำถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคน และเป็นการเน้นถึงมาตรฐานที่ Volvo ใช้ในการดูแลคน และสังคมไปในปัจจุบันอย่างแท้จริง” คริส เวลส์ กล่าวสรุป

Volvo Parental Leave (4)

เรื่อง: พูนทวี สุวัตถิกุล

ขอบคุณข้อมูล: บริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.