Engine Oil…จำเป็นไหมที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

ถ้าความแตกต่างไม่ใช่ปัจจัย การที่เราจะเลือกใช้น้ำมันเครื่องประเภทไหนกับรถของเรา จะไม่ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่โลกเปลี่ยนไปตัวน้ำมันเครื่องมีการพัฒนาคุณสมบัติให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องและป้องกันเครื่องยนต์จากการสึกหรอ ความเสียหายจากอุณหภูมิสูง และการทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ตรงนี้สำคัญมาก
ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ใช้รถหลายคนอาจจะเข้าใจว่า จะเลือกใช้น้ำมันเครื่องอะไรชนิดไหนก็ได้ ซึ่งก็ไม่ผิดและใช้ได้แน่นอน แต่ถ้าความเหมาะสมคือความจำเป็น โดยเฉพาะกับรถยนต์รุ่นใหม่ เครื่องยนต์ที่มีระบบวาล์วแปรผัน มีการออกแบบชิ้นส่วนที่ซับซ้อน มีระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนน้อย รอบจัดแรงม้าสูง ใช้งานหนักความร้อนสูง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์
คุณสมบัติเฉพาะของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่สูงกว่าน้ำมันเครื่องชนิดอื่น จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวน้ำมันสามารถเดินทางไปยังชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว เพราะโมเลกุลน้ำมันบริสุทธิ์ ละเอียด มีชั้นฟิล์มน้ำมันที่แข็งแกร่ง มีความหนืดหรือความข้นใสที่กว้าง มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไป จึงจำเป็นในการทำงานกับเครื่องยนต์สมัยใหม่
อย่าลืมว่าทุกเวลาที่เครื่องยนต์ทำงาน จำเป็นที่จะต้องได้รับการปกป้อง การขับขี่ในเมืองการจราจรติดขัด จะยิ่งทำให้เกิดอุณหภูมิสะสมในเครื่องยนต์สูง เขม่าจากการทำงานทำงาน สิ่งสกปรกที่หลุดเข้าสู่เครื่องยนต์ ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่อง ซึ่งน้ำมันเครื่องสังเคราะห์จะทนต่อการเปลี่ยนแปลง รักษาคุณสมบัติการเป็นน้ำมันเครื่องที่ดีได้ระยะเวลาที่นานกว่า ถ้าคิดถึงความคุ้มค่าต่อราคาที่จ่ายกับสิ่งที่ได้มา มันมีเหตุมีผลหรือไม่ อย่างไร ฝากไว้ให้คิดเป็นทางเลือก…
ขอขอบคุณ S9 Service Station

0102030405606saerates

Comments are closed.