Bentley Motors เตรียมพร้อมเข้าสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

Bentley Motors เปิดเผยข้อมูลล่าสุดด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนสำหรับปฏิบัติการด้านการผลิตของโรงงานผลิตที่เมืองครูว์ โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้ Bentley Motors เข้าใกล้ความเป็นผู้ผลิตยนตรกรรมหรูที่ยั่งยืนของโลก เปรียบเทียบกับสถิติในปี 2010 ที่มีรายงานถึงการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆ ด้าน และความคืบหน้าของแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการผลิตรถยนต์ให้ได้ถึง75 เปอร์เซ็นต์ก่อนปี 2025

ข้อมูลระหว่างปี 2010-2020 ระบุว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงาน Bentley Motors เมืองครูว์ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 29 กิโลกรัมต่อรถยนต์หนึ่งคัน การลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการใช้พลังงานของ Bentley Motors ผ่านขบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (PV System) ควบคู่กับก๊าซธรรมชาติ และแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในโรงงานฯ เป็นครั้งแรกในช่วงเวลา 12 เดือน

Bentley site data - 7

มาตรการเชิงนวัตกรรมแต่ละข้อที่นำมาใช้กับ Bentley Motors ได้นำมาเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบ ซึ่งรวมถึงการใช้น้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน (HVO) กับเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และทดแทนการใช้น้ำมันแบบปกติเพื่อการขนส่งสินค้าโดยหน่วยงานภายในองค์กร

ปริมาณการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ลดลงกว่า 55.9 เปอร์เซ็นต์ในรอบ 10 ปี โดยจาก 21.1 ลูกบาศก์เมตรต่อรถยนต์หนึ่งคัน ลดลงเหลือ 9.31 ลูกบาศก์เมตรต่อรถยนต์หนึ่งคัน ซึ่งถือเป็นการประหยัดการใช้น้ำกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรต่อรถยนต์หนึ่งคันหรือเทียบเท่าปริมาณน้ำ 150 อ่าง ซึ่งมีผลมาจากการติดตั้งระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling Systems) และการลดลงของการใช้น้ำภายในองค์กรเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน

Bentley site data - 8

ในขณะเดียวกันการพัฒนาของขั้นตอนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Processes) สะท้อนมาตรการหลักเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนทำให้อัตราการลดของเสียมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการฝังกลบในอัตรา 99.1 เปอร์เซ็นต์หรือปริมาณ 3.5 กิโลกรัมต่อรถยนต์ 1 คัน โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากปี 2010

Peter Bosch หนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายการผลิต Bentley Motors เปิดเผยว่า “การออกมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ Bentley Motors ตามแผนกลยุทธ์ “Beyond100” เพื่อก้าวไปเป็นแบรนด์ยนตรกรรมหรูที่ยั่งยืนของโลก และแนวคิดการเริ่มต้นใหม่ของบริษัทในเครือ Volkswagen Group ซึ่งตอนนี้นับเป็นปีที่ 10 ของการกำหนดมาตรการการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

“ด้วยการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการหลักเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เป้าหมายของเราในปี 2025 คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการผลิตรถยนต์ลงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2010 ดังนั้นเราจึงค่อนข้างพอใจที่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน น้ำ และวัตถุดิบ”

“พนักงานทุกคนในแผนกปฏิบัติการด้านการผลิตรถยนต์ของ Bentley ได้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เราจึงเริ่มปี 2021 ด้วยการให้พนักงานมีส่วนในการเปิดแผนกลยุทธ์การผลิตใหม่ที่มีชื่อว่า “Wings” ที่เราจะได้เห็นการบุกเบิกการเปลี่ยนแปลงแนวคิดบนพื้นฐานของความยั่งยืน” ผู้บริหาร Bentley Motors กล่าวทิ้งท้าย

Bentley site data - 6

 

เรื่อง: พูนทวี สุวัตถิกุล

ขอบคุณข้อมูล: Bentley Bangkok

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.