ปรับปรุงโรงงานเก่า ให้เป็นโรงจอดรถ พื้นที่ที่สร้างความสุขในทุกวัน

บ้านคุณต้น จังหวัดชลบุรี สิ่งที่คุณต้น ซึ่งเป็นเจ้าของรถ Retro หลายคันใฝ่ฝัน คือ โรงจอดรถที่เขาสามารถชื่นชม…